Lesík s.r.o. poskytuje široké spektrum lesnických a zahradnických služeb a prací. Disponuje dostatečným množstvím lidí, techniky, znalostmi i zkušenostmipotřebnými k jejich zajištění.

LESNICKÉ PRÁCE A SLUŽBY:

 • těžba a přibližování dřeva
 • rizikové kácení
 • frézování pařezů až 30 cm pod povrch
 • likvidace klestu a křovinatých porostů (pálení, štěpkování včetně odvozu, štěpkování pro energetické účely)
 • zalesňování (roční kapacita cca 250 tisíc sazenic)
 • ožin (roční kapacita cca 300 ha)
 • chemické ošetření buřeně (postřiky, ruční omaz)
 • stavby oplocenek
 • prořezávky
 • zajištění odborné správy lesa licencovaným lesníkem

PRÁCE A SLUŽBY NA LINIOVÝCH STAVBÁCH:

 • silnice
  údržba a sečení silničních příkopů a jejich okolí, údržba keřů, kácení, výřez a prořezávka dřevin náletových a zasahujících do komunikace
 • elektrovody
  údržba terénu v okolí a pod elektrovody, kácení rizikových stromů
 • železnice
  výřez a likvidace náletových dřevin, prořez a kácení rizikových stromů
 • výsadba biokoridorů
  v okolí silnic a železnic

DALŠÍ SLUŽBY A PRÁCE:

 • rekultivace
  úprava vytěžených důlních děl, pískoven a dalších
 • údržba firemních areálů

 

Nenašli jste přesně to, co jste hledali? Kontaktujte nás, rádi vám zajistíme i další, zde neuvedené související práce a služby!