vod

Hledte spolehlivho dodavatele lesnickch a zahradnickch prac a slueb?

Pot?ebujete zajistit jednorzovou ?i dlouhodobou drbu pozemku?

Lesk s.r.o. poskytuje lesnick a zahradnick sluby vlastnk?m a sprvc?m lesnch a dalch pozemmk?.

Jako subdodavatel spolupracuje s generlnmi dodavateli lesnickch prac a slueb a generlnmi dodavateli liniovch staveb.

Firma m bohat zkuenosti se zakzkami pro podnikatelsk subjekty, obce a vy zemn?-samosprvn celky i fyzick osoby.

 
Joomla SEO powered by JoomSEF