S km pracujeme

Lesk s.r.o. se dlouhodob? zam??uje na spoluprci se soukrommi podnikatelskmi subjekty, mstnmi samosprvami a vymi zemn?-samosprvnmi celky.

Naimi obchodnmi partnery jsou:

  • generln dodavatel lesnickch prac a slueb
  • generln dodavatel liniovch staveb (silnic, eleznic a vysokonap??ovch elektrovod?)
  • vlastnci a sprvci lesnch pozemk?
  • vlastnci a sprvci liniovch staveb
  • vlastnci a sprvci ve?ejn? p?stupnch pozemk? (park?, lesopark?, b?eh? vodnch tok? a dalch)
  • provozovatel rozshlejch firemnch arel?

POT?EBUJETE zkuenho a spolehlivho dodavatele/subdodavatele jakchkoliv lesnickch prac a slueb?

HLEDTE firmu schopnou zajistit dlouhodobou a kvalifikovanou drbu tm?? jakhokoliv typu pozemku?

NENALI jste zatm nikoho, kdo poskytuje skute?n? komplexn sluby od p?pravnch ?innost p?es samotn prce a po likvidaci odpadu?

NEBAV vs neustle kontrolovat a pobzet firmu, kter jste zadali zakzku?

RDI BYSTE kone?n? spolupracovali s n?km, komu sta? zadat prci a termn?

OBRA?TE SE NA NS! Lesk s.r.o. je spolehlivm poskytovatelem vekerch lesnickch a zahradnickch slueb. P?sobme zejmna na zem Plze?skho, Karlovarskho a St?edo?eskho kraje. Nai zkuen lid, znalosti i technika budou rdi pracovat i pro vs!

 
Joomla SEO powered by JoomSEF