O firm?

Spole?nost Lesk s.r.o. vznikla v roce 2001. U jejho zrodu stli dva spole?nci, kte? se od roku 1992 zabvali lesnickmi a zahradnickmi pracemi jako fyzick osoby - podnikatel. Zaloen spole?nosti s ru?enm omezenm bylo logickm vyst?nm rostoucho po?tu uzav?ench kontrakt?, objemu jednotlivch zakzek a stlch spolupracovnk?.

V sou?asn dob? firma disponuje ?ty?mi pracovnmi ?etami po p?ti lidech (v p?pad? pot?eby lze po?et navit prov??enmi brigdnky) a vlastn technikou v?etn? t? mobilnch t?pkova?? VERMER BC 1400 TC (do pr?m?ru kulatiny 38 cm), pa?ezov frzy, nkladnch a ternnch voz?, traktor? s p?kopovmi seka?kami a dalho vybaven pot?ebnho pro v?tinu lesnickch a zahradnickch prac.

Krom? spolehliv? odveden prce klademe d?raz i na vysokou odbornost naich pracovnk?, p?jemn a vst?cn jednn, stoprocentn dodrovn dohod a termn? a tak ochotu a schopnost hledat a nalzat pro zkaznka ta nejvhodn?j ?een. Vyzkouejte ns!

 
Joomla SEO powered by JoomSEF